מה זה היטל השבחה ובמה הוא שונה ממס שבח?

פעמים רבות הוועדה המקומית לתכנון ובניה מעלה חוקים חדשים המעלים את ערך הנכסים. הוועדה עושה את העבודה שלה ואת המימון לפעילות שלה היא גורפת מהיטל השבחה, דמי היתר בניה ועוד. את היטל ההשבחה משלמים על עליית שווי הקרקע בעקבות החלטת הוועדה כמו הפרת קרקע, הכרזת הקרקע כמיועדת לפרויקט מסוים וכו'. את היטל ההשבחה לא משלמים מיד עם ההשבחה אלא בזמן שמממשים אותה. כלומר או בהוצאת היתר בניה או בזמן שמוכרים את הקרקע.

מה ההבדל בין היטל השבחה למס שבח?

השם של מס שבח והיטל השבחה הוא אולי דומה אך שני המיסים הללו שונים במהותן. מטבע הדברים בעולם שלנו היום ובפרט בארצינו הקטנה ערך הקרקעות והנכסים עולים מעצמם. מס שבח הוא חובה של כל אחד בעת מכירת נכס. את המס משלמים כמו כל המיסים לרשות המיסים המס נגזר מההפרש בין שווי הנכס בעת הקניה לשווי הנכס בעת המכירה. אם אין רווח אין צורך לשלם את המס כמובן.

לעומת זאת היטל השבחה נדרשים לשלם לוועדה המקומית בעת המימוש על עצם העובדה שהקרקע השתבחה בזכותם. כלומר, אם ערך הקרקע או המבנה או הבית עלה בעקבות שינויים שנעשו על ידי הוועדה כגו' מתן אישורי בניה, תמ"א 38 הפשרת קרקע וכו'.

באלו מקרים צריך לשלם היטל השבחה ומי משלם?

ברגע ששוויה של קרקע מסוימת עולה בעקבות אישור תב"ע, אישור שימוש חורג או נתינת הקלה מסוימת ברגע שמממשים זאת צריך לשלם היטל השבחה. לדוגמא: אישור לתוספת מרפסת שמש, היתר לפיצול דירות,היתר בניה בקרקע וכו' כל אלו מעלים את ערך הנכס אם נעשו בהיתר ומחייבים בהיטל השבחה.

מי שמשלם את היטל ההשבחה אלו הבעלים על הקרקע או הנכס. כלומר אלו שהזכויות על הנכס הם בבעלותו. עם הקרקע של המשלם מנוהלת על ידי רשות מקרקעי ישראל חלק מהתשלום תצטרך הרשות לשלם מאחר והקרקע שייכת גם אליה.

מתי יש לשלם את היטל ההשבחה?

כאשר מממשים את הזכויות, כלומר את ההשבחה של הקרקע צריך לשלם באותו יום את היטל ההשבחה. מימוש הזכויות חל באחד מן המקרים הבאים:

  • יום קבלת היתר בניה, מתן הקלה, אישור תוכנית וכו' שגרמו להשבחת הנכס/הקרקע.
  • ביום שבו משתמשים בהשבחה כלומר, קרקע חקלאית הופשרה למגורים היטל ההשבחה יגבה ביום קבלת היתרי הבניה.
  • יום מכירת המקרקעין כלומר עם קרקע הופשרה לבניה ביום שבו הקרקע תימכר המוכר ישלם היטל השבחה. אן בעלות הקרקע הועברה ללא מכירה כמו במקרים של ירושה וכו'. זה לא נקרא מימוש זכויות ואין צורך לשלם ביום זה את היטל ההשבחה.

לסיכום:

היטל השבחה הוא נושא רחב שיש מה ללמוד בו אנו בתור יזמים נפגשים הרבה בנושא הזה. היטל השבחה הוא חלק בלתי נפרד מהוצאות היתר בניה שאנו נפגשים בהם בכל פרויקט וממש לא רק.

בכתבות הבאות נוסיף לכתוב על הנושא כך שהוא יהיה ברור ומוחוור כולל כל הפרטים.

היטל השבחה זו הוצאה כבדה מאוד בתהליך הפרויקט וצריך לדעת איך להתמודד איתה.

מחפשים מימון? אנחנו כאן בשבילכם!

החברה שתוביל אותכם בדרך המלך אל המימון לפרויקט שלכם.

לקביעת פגישת ייעוץ חינם עם המומחים שלנו, השאירו פרטים!

מימון מלא ליזם
אישור עקרוני תוך 48 שעות!

פניה מהירה: