מימון חוץ בנקאי

הכל על מימון חוץ בנקאי

הרבה שנים הלוואה חוץ בנקאית הייתה בגדר מחדל ברירה עבור עסקים רבים, בשל הריבית הפרועה שהוצמד אליה. התפנית נעשתה לאחר שהנושא הוסדר על ידי משרד האוצר. לשוק האשראי הצטרפו אז גורמים חדשים שקיבלו רישיון רגולטורי לעסוק בתחום, המציעים תנאי הלוואה נוחים יותר מאלו הקיימים בבנק. שוק ההלוואות הפך לזירה תחרותית, והוא מאפשר לעסקים ליהנות מתנאי הלוואה נוחים, ולעקוף את הבנקים שמציבים תנאי סף קשיחים.
במגזר העסקי, התנהלות פיננסית נכונה היא קריטית, בשל הצורך בוודאות. עסק שרוצה במימון חוץ בנקאי, חייב לדעת את התנאים – מה יהיה גובה הריבית, מה תהיה פריסת התשלומים, ומה קורה כאשר דברים משתבשים. ישנן אפשרויות רבות לקבלת מימון חוץ בנקאי, ובחירת המסלול הנכון בהתאם לצרכים וליכולות של העסק. ההבדל טמון בין הצמיחה ממינוף המימון, לבין הסתבכות.

היתרונות של מימון חוץ בנקאי

מימון חוץ בנקאי נעשה מבוקש כל כך, היות וקבלת ההלוואה אינה דורשת בטחונות גבוהים ובמקרים מסוימים הוא ניתן ללא ביטחונות בכלל, כך שזהו פתרון נוח גם עבור עסקים שבקשתם לקבלת הלוואה מהבנק נדחתה, היות גופים האלה מאשרים גם בקשות להלוואה עם רמת סיכון גבוהה יחסית.
בנוסף, מימון חוץ בנקאי אינו מאלץ את העסק לשנות את מסגרת חשבון הבנק או להיכנס למשיכת יתר. זוהי גם הזדמנות עבור העסק לבצע איחוד הלוואות וחובות קיימים כלפי הבנק וגורמים נוספים, תוך התאמת פריסת תשלומי ההחזר ליכולתו הכלכלית של העסק. אולם לא כל גוף שמציע מימון חוץ בנקאי הוא בהכרח מתאים עבור העסק. לא מעט גופים שמציעים מימון חוץ בנקאי בריבית הגבוהה מזו הנהוגה בבנק, ותנאי הפריסה להחזר החוב אינם אידיאליים. הביקוש הרב למימון חוץ בנקאי הביא לכך שרק כ-30% מהבקשות לקבלת הלוואה מאושרות.
אשראי הוא בלתי נמנע והינו צינור החמצן המרכזי של הכלכלה. העובדות מוכיחות , כי עסק שלא יצליח לגייס אשראי יתקשה לשרוד לאורך זמן. כדי להצליח עסקית כמעט כל עסק ייאלץ לקחת אשראי בשלב מסוים כדי לתמוך בפעילות העסקית שלו. שוק אשראי משוכלל תורם במידה רבה לצמיחה ושגשוג של העסקים במשק ותורם לעלייה ברמת החיים במדינה וזאת על ידי הפניה של משאבים כספיים למקומות ולצרכים העסקיים הנכונים. בישראל על אף תרומתם הניכרת של העסקים הקטנים והבינוניים למחזור העסקי של המשק, העסקים האלה עדיין נתקלים בחסמים בהשגת אשראי זול ואם בכלל. לחסמים אלו כאמור השפעה מכרעת על כל המגזר העסקי ועל הצמיחה במשק. כדי לייצר פתרונות למצוקת האשראי של העסקים הק

הקרן בערבות מדינה – אחד הכלים העיקריים להעמדת אשראי לעסקים קטנים ובינוניים, הקרן מופעלת על ידי החשב הכללי במשרד האוצר והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. הקרן מעמידה ערבות לבנקים מסחריים – ארבעה בנקים שהקימו שותפות עם גופים מוסדיים וזכו במכרז של המדינה: לאומי, מרכנתיל דיסקונט, מזרחי ואוצר החייל, זאת במטרה לתת מענה לעסקים קטנים ובינוניים שמתקשים לקבל אשראי במערכת הבנקאית.
מסלול הקמה- נדרשת השקעת הון עצמי בשיעור של 20%, כך שניתן לקבל הלוואה בשיעור של עד 80% מסך ההשקעה.
מסלול הון חוזר – מיועד למימון פערים בתזרים מזומנים – פערי אשראי לקוחות – ספקים, כח אדם, שיווק וכד'. במסגרת מסלול זה ניתן גם לפרוע אשראי קיים בשיעור של עד 50% מהיקף ההלוואה המבוקשת בקרן. בנוסף קיימים מסלולים נוספים ליצואנים, חקלאים ועמותות חברתיות.
קרנות צמיחה – הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים פעלה בשיתוף משרד האוצר להקמת שתי קרנות: פרייבט אקוויטי (PE), לתמיכה בעסקים בינוניים. מגזר העסקים הבינוניים, אשר תורם רבות לתוצר הישראלי ומעסיק עובדים רבים, אינו נגיש להון צמיחה – הון המיועד להרחבה או לבנייה מחדש של פעילות, לכניסה לשווקים חדשים או למימון רכישה משמעותי. הקרנות נועדו לטיפול בכשל זה על ידי יצירת כלי ייחודי. בנוסף לכלים הממשלתיים, קיימות קרנות שונות של גופים עסקיים וגופים פילנתרופים שמהווים מקורות אשראי לעסקים קטנים ובינוניים . הקרנות הבולטות הן לדוגמה הסוכנות היהודית, הנותנת הלוואות בהתאם להגדרות גאוגרפיות או לאוכלוסיות שונות, בהיקף של עד 400 אלף בריבית אטרקטיבית ולתקופה של עד 6 שנים, העמותה למתן הלוואות ללא ריבית הנותנת הלוואות לעסקים קטנים בהיקף של עד 90 אלף ללא ריבית,
תחום חדש נוסף אשר מתפתח לאחרונה, הם:
אתרי מימון המונים במודל של עמית לעמית (P2P) – אתרי מימון המונים הינם פלטפורמה לגיוס כספים מהציבור באופן ישיר ולא דרך המערכת הבנקאית או הגופים המוסדיים. הפלטפורמה מתווכת בין פרטים המחפשים אפיקי השקעה, לבין המבקשים לקבל מימון לנושאים שונים. הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מתכוונת לפעול לפיתוח ערוץ זה שיהווה מקור נוסף לעסקים זעירים וקטנים, אשר מתקשים במציאת מקורות מימון באפיקים הקיימים. לשם כך פועלת הסוכנות בימים אלו במישור הרגולטורי במסגרת הדיונים בוועדת הכנסת על החוק למימון המונים.

האפשרויות למימון חוץ בנקאי:

  1. הקרן להלוואות בערבות המדינה: הלוואות הקרן בערבות מדינה נועדו לסייע בהקמת עסק חדש, בסגירת פערי תזרים ומימון ההון החוזר, וכן בפיתוח והשקעה בעסק. הקרן מציעה ריבית נמוכה, תנאי החזר נוחים וכן ביטחונות נמוכים. ניתן לקבל הלוואה עד 500,000 ₪ או עד שיעור של 8% מהמחזור השנתי האחרון, בהתאם לאופי העסק.
  2. קרן נתן: קרן פילנתרופית לעידוד יזמות בישראל, המעניקה לעסקים חדשים מימון חוץ בנקאי בגובה של עד 240,000 ₪, ללא ריבית וללא ביטחונות. המימון ניתן לעסק חדש וראשון בלבד, ולאחר שהיזם הציג רעיון מגובש, ניסיון רלוונטי ותוכנית עסקית שמעידה על צפי של שגשוג ויכולת החזר של ההלוואה.
  3. קרן פועלים לעסקים: מימון חוץ בנקאי לעסקים בהקמה שטרם החלו לפעול, וכן לעסקים קיימים בעלי מחזור מכירות שנתי של עד 25 מיליון ₪ בשנה. ההלוואות הן בגובה של עד 500,000 ₪ או בשיעור של עד 10% ממחזור ההכנסות השנתי של העסק, בריבית אטרקטיבית, ועם החזרי התשלומים נוחים כולל גרייס – דחיית תשלומים עד 12 חודשים.
  4. קרנות הסוכנות היהודית: קרנות שמטרתן העיקרית היא לסייע ליזמים ולבעלי עסקים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל. ניתן לקבל מימון חוץ בנקאי עד לגובה 300,000 ₪, עם תקופת החזר של עד 72 חודשים. ההלוואות ניתנות לעסקים מהגליל, מהנגב ומירושלים, ולבעלי עסקים מהקהילה האתיופית, מהמגזר החרדי, מהמגזר הערבי, יוצאי קווקז ועולים חדשים. המימון ניתן בריבית פריים + 1.5%, עם הון עצמי בשיעור של 20%.
  5. מימון חוץ בנקאי של ויזה כאל: מימון חוץ בנקאי לעסקים קטנים ובינוניים המתקבל בתהליך פשוט ומהיר, ללא צורך בהעמדת ביטחונות כלל. גובה ההלוואות של קרן ויזה כאל נע בין 100,000 ₪ ועד 300,000 ₪, עם תקופת החזר של שנתיים עד שלוש שנים, בריבית פריים + 4%, ועם אפשרות לקבלת גרייס (דחיית תשלומים) למשך עד חצי שנה.
  6. הלוואות חוץ בנקאיות במימון פרטי: ניתן לגייס מימון חוץ בנקאי גם באמצעות משקיעים פרטיים ואסטרטגיים, מיזוג לשלד בורסאי והנפקות בבורסה, וכן הלוואות מגופים מוסדיים.

בשוק משני זה ישנה עדיפות מיסוי למלווים יחידים, בעוד שחברה תשלם על הכנסות ריבית שנוצרו לה מס חברות רגיל 23%. יחיד ישלם על הכנסות ריבית מהלוואה שאינה צמודה למדד רק 15% מס.
בעסקאות נדל"ן שיעור המס שישלם גורם שמעמיד מימון לפרויקט נדל"ן תלוי במגמה, אם לצורך שותפות או רק מעניק הלוואה, כל מקרה נבחן לגופו, שוק הנדל"ן היזמי מבוסס על האפשרות לממן את מרבית עלות הפרויקט מהלוואות. מרבית המימון מגיע מגופים בנקאיים או מוסדיים שונים. אולם לעתים מבקשים יזמים להיעזר גם במימון פרטי, אם לצורך מימון ההון העצמי הנדרש ואם למימון הפרויקט כולו.

מימון מלא ליזם
אישור עקרוני תוך 48 שעות!

פניה מהירה: