על מנת לקדם פרויקטים של פינוי בינוי הוחלט כי שיעור היטל ההשבחה יופחת ל 25%

מצוקת הדיור נושפת בעורף והצורך בקידום פרויקטים של פינוי בינוי הולך וגובר. כדי להקל על הזרימה של התוכנית הוחלט כי שיעור היטל ההשבחה יופחת ל 25% בלבד במקום 50% שהיה עד עכשיו.

ההסכם הזה לא הוסדר בצורה שרירותית לחלוטין אלא יחד עם השינוי נשאר מקום לרשויות המקומיות חופש פעולה מסוים לקבוע את שיעור היטל ההשבחה במתחמים ששטחם גדול מ 30 דונם. כאשר הם יוכלו להחליט כי המתחם יחויב בשיעור של 50% היטל השבחה או בפטור מלא תלוי בנתונים הסביבתיים, בערך הקרקע ובהוצאות הפיתוח.

מה זה בכלל היטל השבחה ומה גובה היטל ההשבחה כיום?

היטל השבחה זהו מס שמשלמים עבור השבחה של הקרקע בעקבות שינוי תב"ע. בפרויקטים של פינוי בינוי ערך הקרקע עולה לאחר שמאשרים את התוכנית והיזם צריך לשלם היטל השבחה, מס על ערך הקרקע שעלה. בגלל שמדובר בתוכנית ממשלתית אי אפשר לחייב בהיטל מלא שזה סכום רציני מאוד של כמה אחוזים משווי הקרקע. לכן, עד עכשיו שיעור היטל ההשבחה במתחמים של פינוי בינוי הוא 50% כלומר צריך לשלם רק חצי מגובה היטל ההשבחה.

כעת מכיוון שרוצים להריץ פרויקטים של פינוי בינוי, החליטו לנקוט בצעד שיהיה רווחי יותר ליזמים. לכן, הורידו את שיעור היטל ההשבחה ל 25% כלומר 75% הנחה. מכיוון שיש מתחמים שנדרשת יותר עבודה מהמועצה המקומית כדי לפתח אותה או שהיא יותר צפופה ויש מתחמים גם שפחות. הוחלט שהמועצות המקומיות יוכלו להגיש בקשה עד כניסת ההסדר לתוקף על מתחמים מ 30 דונם ומעלה ששיעור היטל ההשבחה שלהם יהיה בגובה 50% או שהם יקבלו פטור מלא מהיטל השבחה.

מתי יכנס לתוקף ההסדר?

בראשון לחודש מאי הקרוב יכנס ההסדר הזה לתוקף. באופן רשמי שיעור היטל ההשבחה יעמוד על 25% בלבד. כלומר, אם היזם מחויב לשלם היטל השבחה על סך 50,000 ש"ח. הוא יצטרך לשלם רק 25% מזה כלומר 12,500 ש"ח. ההסדר הזה הוא לא קבוע במתחמי פינוי בינוי שהשטח שלהם גדול מ 30 דונם תינתן רשות לרשויות המקומיות להחליט האם הם יחויבו בשיעור של 25% כפי הנקבע בחוק או שיחויבו בשיעור של 50% או פטור מלא.

את ההחלטה צריכים הרשויות המקומיות להגיש עד הראשון במאי והיא תהיה תקפה במשך 5 שנים עד סוף אפריל 2027.

מהן ההשלכות של הפחתת היטל ההשבחה?

אם עד היום יכלו להינתן צווים על פטור מלא מהיטל השבחה על ידי שר הבינוי והשיכון ושר הפנים שהחליטו בנוגע לפטור במתחמי פינוי בינוי. מכניסת ההסדר לתוקף הסיפור הזה יגמר. המתחמים שהכריזו עליהם מראש שהיטל ההשבחה בהם יהיה גבוה יותר או שהם יקבלו פטור מלא וכך אכן יהיה. אבל בכל שאר המתחמים היטל ההשבחה יהיה בגובה של 25% בלבד.

מימון מלא ליזם
אישור עקרוני תוך 48 שעות!

פניה מהירה: